Goede resultaten Batenburg Techniek over 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 05/03/2018 17:54
· Opbrengsten: + 18%, forse stijging bedrijfsresultaat van 61%
· Winst per aandeel gestegen met 65% tot € 2,69
· Strategische keuzes werpen vruchten af
· Integratie Bellt succesvol voltooid
· Aantal medewerkers groeit met 74

Batenburg Techniek heeft een uitstekend jaar achter de rug waarin de genormaliseerde opbrengsten groeiden met € 26,3 miljoen (+ 18%) tot € 172,6 miljoen. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met € 3,4 miljoen (+ 61%) tot € 9,0 miljoen en de genormaliseerde EBITDA steeg met € 5,0 miljoen tot € 12,7 miljoen. De genormaliseerde winst per aandeel steeg met 65% tot € 2,69. Het dividendvoorstel over 2017 is € 1,20 per aandeel (€ 0,90 over het jaar 2016) wat een dividendrendement betekent van 3,3% ten opzichte van de koers ultimo 2017.

De strategie van Batenburg Techniek, gericht op langetermijnwaardecreatie, met focus op groei in industrie en infrastructuur, pakt succesvol uit. De onderneming profiteert van de snelle technologische ontwikkelingen en weet deze succesvol toepasbaar te maken voor opdrachtgevers.

Batenburg Techniek is goed gepositioneerd, georganiseerd en gefocust om te profiteren van de aantrekkende markten. De grote groei die de divisie Gebouwgebonden Installaties doormaakt, na jaren van stagnatie in de utiliteitsbouw, is daarvan een voorbeeld.

Bij Industriële Automatisering pakt de overname (eind 2016) van procesautomatiseerder Bellt goed uit.

Om het toegenomen aantal projecten te realiseren, groeide ook het aantal medewerkers met 74 naar 959 ondanks toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat is onder andere het resultaat van de investeringen in het boeien en binden van mensen om voor Batenburg Techniek te komen werken.


* Betreft activiteiten genormaliseerd vóór de opbrengst van de verkoop van onroerend goed (2017: € 0,1 miljoen), vóór de kosten van de retentiebetaling voor de overname van Bellt (2017: € 1,8 miljoen), vóór reorganisatiekosten (2017: € 0,2 miljoen) en exclusief kosten overname Bellt (2016: € 0,3 miljoen).
** EBIT als % van de opbrengsten is voor 2017 gebaseerd op onafgeronde cijfers.

Toelichting van Ralph van den Broek, CEO:
“Wij zijn uitermate tevreden over de resultaten 2017. De strategische keuzes met meer focus op groei in industrie en infrastructuur, het ondernemerschap in de bedrijven en de succesvolle integratie van Bellt maken dat in 2017 goed geprofiteerd is van de groei in de diverse markten waarin Batenburg Techniek opereert. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten en de inzet van onze medewerkers die de basis vormen van dit succes. Wij kijken dan ook met vertrouwen naar het jaar 2018”.

Industriële Automatisering
De divisie Industriële Automatisering concentreert zich op het ontwerpen en beheren van efficiënte en veilige besturingssystemen voor toepassingen in de industrie, infrastructuur en tuinbouw.
De resultaten van de activiteiten voor de divisie Industriële Automatisering zien er als volgt uit:
De opbrengsten en EBIT zijn sterk gestegen in 2017, deels door autonome groei, deels door de overname van Bellt.
Bij Industriële Automatisering zijn de resultaten van de eind 2016 overgenomen industriële automatiseerder Bellt volledig meegenomen. Bellt draagt goed bij aan de resultaten van de divisie. Met zijn specialisatie in procesautomatisering en -informatisering voor onder andere de voedsel- en drankenindustrie, (bio)chemie en farmaceutische industrie, is Bellt een goede aanvulling op de andere activiteiten in de divisie. Daarnaast is Bellt ook een aanvulling op het dienstenpakket van de overige ondernemingen, die de expertise van Bellt inmiddels toevoegen aan hun propositie.
In de voedsel- en zuivelindustrie namen de opdrachten verder toe. Vooral op het gebied van uitbreiding van de productiecapaciteit, beheer en onderhoud van besturingssystemen en installaties en procesinformatisering.
In 2017 zijn de opbrengsten in de marine- en offshore-markt gedaald, doordat investeringen werden uitgesteld of teruggedraaid. Op de iets langere termijn blijft marine en offshore echter een interessante markt. Batenburg Techniek richt zich op het handhaven van de positie in deze markt en realiseert die doelstelling dankzij het vermarkten van nieuwe technieken, zoals virtual reality.
Binnen de markt voor waterinfrastructuur zette de positieve ontwikkeling uit 2016 door in 2017. De divisie verwierf meerdere opdrachten voor de aanpassing van waterzuiveringen, drinkwaterpompstations, bruggen en sluizen. Deels waren dit migraties naar moderne automatiseringssystemen en deels vernieuwing en modernisering van installaties.
Op het gebied van tuinbouwautomatisering namen zowel de opbrengsten als het resultaat verder toe. De aantrekkende economie en de trend naar veilige voedselproductie zorgen voor een toenemende vraag naar moderne kassen. De uitbreiding en ontwikkeling van het internationale netwerk van dealers en partners maakt dat Batenburg Techniek een grotere rol speelt in de wereldwijde groei van de professionele tuinbouw.

Handel en Assemblage
De ondernemingen binnen de divisie Handel en Assemblage richten zich op de maakindustrie en energietechniek.
Batenburg Energietechniek focust op energienetwerkbedrijven en installateurs in de industrie en utiliteit. Batenburg Bevestigingstechniek, Batenburg Mechatronica en Batenburg Industriële Elektronica zijn vooral gericht op de maakindustrie.

lees verder op
https://www.batenburg.nl/publicatie-jaarcijfers-2017/

tijd 11.03 d.d. 06.03 2018
Batenburg EUR 37,-- - 80ct vol. 4.744Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL