Beter Bed Holding: omzet stijgt met 1,5% in 2017

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 02/03/2018 09:27
• Aanhoudend gunstige macro-economische omstandigheden in Nederland.
• Dalende bezoekersaantallen in het vierde kwartaal in Duitsland vanwege leveranciersproblemen.
• Succesvolle herintroductie van de formule Sängjätten in Zweden.
• Sluiting Frankrijk.
• Toegenomen klanttevredenheid.
• Groeiende rol omnichannel.

in miljoen € tenzij anders vermeld)
2017 2016 Mutatie
Netto-omzet 416,4 410,5 1,5%
Brutomarge 57,5% 57,8%
EBITDA 27,5 37,5 -26,8%
EBIT 14,4 26,0 -44,6%
Nettowinst 9,5 19,0 -49,9%
Winst per aandeel (in €) 0,43 0,87 -50,6%
Dividend per aandeel (in €) 0,37 0,74 -50,0%
Pay-out ratio 86% 85%
31-12-2017 31-12-2016
Solvabiliteit 44,8% 53,5%

Bart Koops, CFO
"Beter Bed Holding heeft in het jaar 2017 een wisselend beeld laten zien. De door de landen geleverde prestaties verschillen sterk. De groep realiseerde een hogere omzet met licht dalende marges en hogere kosten, als gevolg waarvan het bedrijfsresultaat in 2017 daalde ten opzichte van vorig jaar.
De economische ontwikkelingen blijven voor 2018 gunstig. Voor de Benelux zijn wij optimistisch gestemd vanwege de ontwikkelingen in 2017 en de plannen voor 2018.
Matratzen Concord is in 2018 van start gegaan met een nieuw management. Het merendeel van de winkels is verbouwd en de introductie van boxsprings afgerond. Ondersteund door het nieuwe webshopplatform en een nieuwe
marketingcampagne moet Matratzen Concord in staat zijn de consument weer naar haar winkels en webshops te bewegen."

2017
De omzet over 2017 stijgt met 1,5% naar € 416,4 miljoen. In de vergelijkbare winkels daalt de omzet over 2017 met 0,4%.
De ontwikkeling van de omzet over 2017 per land is als volgt:
2017
Nederland 7,9%
Duitsland -5,3%
Oostenrijk -8,6%
Zwitserland -1,4%
Spanje 5,6%
Zweden1 133,7%
België 36,3%

1 In de consolidatie opgenomen per 17 juni 2016.

Met uitzondering van Matratzen Concord tonen de formules van de groep een positieve omzetontwikkeling. Omzetten en marges verbeterden in de Benelux en de focus op retailmarketing, met als speerpunt klanttevredenheid, bleef zijn
vruchten afwerpen. Leveranciersgerelateerde problemen in de branche en de daarmee samenhangende aandacht in de pers leidden daarentegen tot sterk dalende bezoekersaantallen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Sängjätten
in Zweden profiteerde van de geslaagde introductie van de (eigen) merkenportefeuille van de groep. In Spanje stijgt de
omzet door een groter gemiddeld aantal winkels.
In 2017 bedraagt de brutomarge als percentage van de omzet 57,5% en is daarmee licht gedaald ten opzichte van vorig jaar (2016: 57,8%). Een toenemend omzetaandeel van boxsprings en textiel zorgden voor deze daling, die deels wordt gecompenseerd door verbeteringen in condities en aanpassingen in het assortiment. Ook productinnovatie en
het doorvoeren van prijsverhogingen hadden een positieve uitwerking op de marges.
De totale kosten stijgen van € 211,1 miljoen in 2016 naar € 225,1 miljoen in 2017. In de Benelux stegen de kosten met name door de verdere uitbouw van de omnichannel- en klanttevredenheidactiviteiten en grotere logistieke inspanningen
als gevolg van de fors gestegen omzet. In Duitsland leidden de verdere professionalisering van de organisatie (gepaard gaande met reorganisatiekosten) en met name de uitbouw van de omnichannel organisatie tot hogere kosten. Ook
werden de marketinginspanningen verhoogd en stegen de afschrijvingskosten door de renovatie van het winkelbestand in Duitsland. Daarnaast zijn de kosten van de Zweedse activiteiten nu voor een volledig jaar in de consolidatie
opgenomen.
Het gemiddeld aantal filialen lag in 2017 1,7% boven het niveau van 2016.
De EBITDA daalt in deze periode met 26,8% naar € 27,5 miljoen. Als percentage van de omzet neemt de EBITDA af van 9,1% naar 6,6%.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalt in deze periode met 44,6% naar € 14,4 miljoen. Als percentage van de omzet neemt
het bedrijfsresultaat af van 6,3% naar 3,5%.
De nettowinst over 2017 daalt met 49,9% van € 19,0 miljoen naar € 9,5 miljoen. De winst per aandeel over 2017
bedraagt € 0,43 (2016: € 0,87).

Investeringen en kasstroom
De investeringen in (im)materiële vaste activa in 2017 bedragen € 21,4 miljoen (2016: € 16,5 miljoen). De investeringen in de winkels bedragen in 2017 € 14,8 miljoen (2016: € 10,4 miljoen). Daarnaast werd opnieuw fors geïnvesteerd in de
omnichannel infrastructuur (e-commerce en webshops).

zie en lees verder op
https://www.beterbedholding.nl/pers/persberichten/newsitem/10665/10002

tijd 10.37
Beter ed EUR 10,98 -88ct vol. 177.956Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL