Antea Groep, Domtoren Utrecht over 5 jaar toekomst proof. + ander nieuws

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 16/04/2018 16:50
Antea Group verzorgt projectleiding restauratie.
De gemeente Utrecht is bezig met de omvangrijke restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting vijf jaar duren. Antea Group verzorgt de projectleiding van dit omvangrijke project.

Utrecht start vandaag met de aanbesteding voor een aannemer die de restauratie gaat uitvoeren. De restauratieadviseur die de toren de afgelopen maanden inspecteerde, maakt gelijktijdig zijn bevindingen bekend. De aannemer wordt dit najaar gekozen en start eind 2018 met de bouw van de steiger en medio 2019 met de restauratie. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten.

Restauratie Domtoren
Tijdens de restauratie wordt natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de Domtoren gerestaureerd en vervangen. Ook worden de natuurstenen balustrades, het voegwerk aan de buitenzijde, de installaties, het houtwerk, het lood en het leien dak van de spits, en de vaste onderdelen (o.a. carillon, luidklokken, wijzerplaten, uurwerk) voor zover nodig gerestaureerd.

Lantaarn

Het meeste werk moet gebeuren in de lantaarn, het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Hier gaat het vooral om het consolideren van cultuurhistorisch waardevol materiaal dat grotendeels nog stamt uit de originele bouwtijd (1382) en het vervangen van natuursteenelementen. De eerste (0-40 meter) en tweede geleding (40-70 meter) zijn in betere staat. De aanpak daar laat zich het beste omschrijven als ‘blokje eruit, blokje erin’.

Erfgoedparelfonds

De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en heeft eens in de vijftig jaar groot onderhoud nodig. Het Rijk heeft via het Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal € 4.000.000 beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de provincie. De gemeente is met de provincie in gesprek over deze provinciale bijdrage. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de gemeente en worden aanvullende subsidiemaatregelen onderzocht. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op particuliere fondsen en crowdfunding.

Aansturing projectteam door Antea Group

Antea Group is uitermate trots op haar rol van projectleiding en is verantwoordelijk voor de restauratie van de Domtoren en zal sturing geven aan het ontwerp- en interne projectteam. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en bewaken van de kaders, zoals financiën, planning, organisatie etc.

+

The Green House opent zijn deuren
Een jaar geleden begonnen de gesprekken over de ontwikkeling van The Green House en nu opent het zijn deuren. Een sterk onderscheidend circulair horecapaviljoen door zijn sluitende circulaire businesscase voor 15 jaar + 1 dag. The Green House: een innovatieve circulaire duurzame vastgoedontwikkeling.

The Green House biedt ruimte aan een restaurant met een eigen urban farm, en een vergadercentrum. The Green House versnelt de transitie van een traditionele vastgoedontwikkeling naar een innovatieve circulaire duurzame vastgoedontwikkeling. Een ontwikkeling die zijn investering terugverdient en daarnaast ook nog grensverleggend is op het gebied van duurzaamheid.
Initiatiefnemers
Strukton, Ballast Nedam en Albron hebben de ambitie geformuleerd om een circulair horecapaviljoen te realiseren, inclusief een haalbare circulaire businesscase. Samen zijn zij een partnerschap aangegaan van minimaal 15 jaar voor de bouw en de exploitatie van The Green House. Strukton en Ballast Nedam als ontwikkelaar, gebouweigenaar, energieleverancier en onderhoudspartij en Albron als horeca conceptontwikkelaar en exploitant.

Hun gemeenschappelijke visie over circulariteit en de gezamenlijke kernwaarden: samenwerkingsgericht, inspirerend, efficiënt en toekomstbestendig, zijn in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Daarbij zorgt het gezamenlijke belang voor een natuurlijke samenwerking. Hierdoor kwam er ruimte om te pionieren.

Circulaire broedplaats
Vanaf de start is integraal gekeken naar hoe circulariteit in alle fases het best kon worden toegepast. Hierdoor konden zeer veel innovaties in de praktijk worden gebracht. Met het motto “right to copy” wordt de gehanteerde aanpak actief gedeeld met bezoekers en de branche. Daardoor wordt het dé circulaire broedplaats van Utrecht en omgeving.

Om een maximaal haalbare en opschaalbare circulaire business case te bereiken is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire businessmodellen. Daarnaast wordt de komende 15 jaar blijvend gezocht naar een nog duurzamere exploitatie, bereidingswijzen en ingrediënten. De zoektocht stopt dus niet als The Green House zijn deuren opent, maar gaat tijdens de exploitatie gewoon door. Als een ‘living lab’, waardoor de successen ook toegepast kunnen worden in andere omgevingen.

Schaalbaar
De samenwerkingen zorgen voor nieuwe businessmodellen. Deze zijn gestoeld op haalbaarheid, zodat ze (dagelijks) uitvoerbaar zijn en vervolgens een gezond rendement behalen. Dit maakt het mogelijk om ze zowel operationeel als financieel op te schalen. Het concept van The Green House kan daarnaast opnieuw worden ingezet op toekomstige projecten van de samenwerkingspartners. Dat kan als compleet turn-key horecaconcept en in de losse deelconcepten waaruit The Green House is opgebouwd.
Financierbaar
The Green House kent een solide financieringsconstructie. De investering in het casco is beperkt door een vernuftig ontwerp met veel reductie in materiaal én door partnerschap met leveranciers die materialen in eigendom houden. Verder is The Green House remontabel; na 15 jaar wordt het verplaatst en is de restwaarde gegarandeerd. Ook de termijn waarop de return on investment op de exploitatie wordt gerealiseerd is drastisch gereduceerd door de vele pay-per-use partnerships. Normaal gesproken geldt daar een termijn van ongeveer 5 jaar voor. Nu wordt de return on investment al na 2 tot 3 jaar behaald.
Horecaconcept
Eten & drinken verbindt mensen. Tijdens deze verbinding, zakelijk of informeel, staan mensen open voor informatie en inspiratie. The Green House faciliteert dat doel , zodat het delen van het circulaire gedachtegoed op gang komt. The Green House is een plaats waar mensen elkaar treffen en waar circulariteit altijd aanwezig is zonder dat het je steeds voor de voeten wordt geworpen. Vijf principes staan daarin centraal:
alles vertelt een verhaal omdat het een verleden heeft dan wel een toekomst;
100% creativiteit en fun, we doen geen concessies aan comfort, smaak en ambiance;
de uitgangspunten van de Dutch Cuisine beweging vormen onze inspiratie;
transparantie: ‘we show all and hide nothing’;
minimaal 20 % van de workforce bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt..

Eten, drinken en gastvrijheid vormen de sleutel om bezoekers met elkaar in contact te laten komen, barrières weg te nemen en ‘delen’ in gang te zetten. The Green House wil circulariteit mainstream maken. Geen niche of alternatieve sfeer, maar ook geen overdreven luxe. Toegankelijkheid staat voorop. The Green House moet een plek zijn waar geïnteresseerden rondom circulariteit samenkomen en eten & drinken.

The Green House is gebouwd naar een ontwerp van cepezed.

zie meer op
https://www.struktonworksphere.nl/nieuws/2018/the-green-house-opent-zijn-deuren/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL