Melk garantie prijs FrieslandCampina april 2018 + ander bericht.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 31/03/2018 11:13
De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor april 2018 bedraagt 34,50 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs daalt met 1,00 euro ten opzichte van maart 2018 (35,50 euro).

De daling van de garantieprijs is het gevolg van de verwachting dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven een geringe daling laten zien en een toename in het melkaanbod in de EU.

En voor Biologisch
Biologische garantieprijs april 2018 48,00 euro
26 maart 2018 .
De FrieslandCampina biologische garantieprijs voor boerderijmelk voor april 2018 bedraagt 48,00 euro per 100 kilo melk. De biologische garantieprijs daalt 2,50 euro ten opzichte van de biologische garantieprijs van maart 2018 (50,50 euro).

De daling van de biologische garantieprijs is het gevolg van de verwachte daling van de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven.

reactie XEA.nl
Opvallend, de melkprijs in de SUPERS stijgt en de Veehouders krijgen minder.
EEN vreemd verschijnsel, want wie loopt 't meeste risico?
De Veehouders krijgen veel tekort, zij moeten minstens 37/38 ct voor gewone melk moeten hebben, dat is kostendekkend.
Hoe kunnen de Veehouders straks de MEEL leveranciers betalen?Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2017
30 maart 2018

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft donderdag 29 maart 2018 de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2017 vastgesteld. Daarnaast heeft ze ingestemd met het voorstel van het bestuur om het resultaat over 2017 van 143 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Verder heeft de Ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van Koninklijke FrieslandCampina N.V., inclusief het besluit om in het kader van het vastgestelde reserveringsbeleid 32 miljoen euro ledenobligaties uit te geven aan de coöperatie onder de verplichting deze over te dragen aan haar leden.

De ledenraad van FrieslandCampina wordt gevormd door 210 districtsbestuurders (tien uit elk van de 21 districten).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL