Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Diversen besluiten uit de AVA's van Heijmans, Ahold en SBM off Shore. + Correctie AHOLD.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/04/2018 17:55
Heijmans: belangrijkste besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders


Op woensdag 11 april 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in 's-Hertogenbosch. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Samenstelling raad van commissarissen
Mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder zijn beiden herbenoemd voor een periode van twee jaar die per heden is ingegaan.

Herbenoeming externe accountant
EY is door de AVA herbenoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2018 en 2019.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen
De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Resultaatsbestemming 2017
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om met het oog op het belang van het herstel van de balans over 2017 geen dividend over gewone aandelen uit te keren. Dit punt is derhalve niet in stemming gebracht.

SBM
SBM Offshore N.V. is pleased to announce that all resolutions were adopted as proposed during the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of April 11, 2018. These include the appointments of Mr R.IJ. Baan and Mr B. Bajolet and the reappointment of Mr F.R. Gugen as members of the Supervisory Board.Shareholders also voted in favor of the proposed US$0.25 per ordinary share dividend distribution. Dividends will be paid in Euros using an exchange rate of 1.2380, which equates to €0.2019 per ordinary share. The cash dividend is payable on May 4, 2018 to all shareholders of record as at April 16, 2018 through the bank or broker administering the shares.ABN AMRO is responsible for executing the dividend payment on behalf of SBM Offshore and offers the Company's shareholders the option to participate in a Dividend Reinvestment Plan (DRIP). By participating in this program, shareholders can reinvest their net dividend into shares of the Company. Further information regarding the DRIP will be made available by ABN AMRO to all financial intermediaries.

Further details on the adopted resolutions can be found on the Company's website.
For further information, please visit our website at www.sbmoffshore.com


Ahold Delhaize shareholders adopt all AGM resolutions
Zaandam, the Netherlands, April 11, 2017 - Ahold Delhaize today held its Annual General Meeting (AGM). The meeting was attended by 263 shareholders, representing approximately 921 million shares.

Shareholders adopted Ahold Delhaize's 2017 financial statements and established the 2017 dividend at €0.63 per common share, to be paid on April 26, 2017.

Shareholders adopted all other proposals on the agenda, including: the appointment of Wouter Kolk as member of the Management Board and the reappointment of René Hooft Graafland as member of the Supervisory Board.

201804011_Ahold Delhaize shareholders adopt all AGM resolutions

CORRECTION FOR WRONG DATE: Ahold Delhaize shareholders adopt all AGM resolutions

This is a correction of the announcement from 18:00 11.04.2018 CEST. Reason for the correction: original announcement used wrong date (year)
Zaandam, the Netherlands, April 11, 2018 - Ahold Delhaize today held its Annual General Meeting (AGM). The meeting was attended by 263 shareholders, representing approximately 921 million shares.

Shareholders adopted Ahold Delhaize's 2017 financial statements and established the 2017 dividend at €0.63 per common share, to be paid on April 26, 2018.

Shareholders adopted all other proposals on the agenda, including: the appointment of Wouter Kolk as member of the Management Board and the reappointment of René Hooft Graafland as member of the Supervisory Board.

20180411_Ahold Delhaize shareholders adopt all AGM resolutions


Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL