ForFarmers N.V.: Solide 2017 prestatie ForFarmers

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 13/03/2018 07:16
Kernpunten resultaten 2017:

Volume Total Feed: groei van 3,2% tot 9,6 miljoen ton, door autonome groei en vooral de Vleuten-Steijn overname;
Volume mengvoer: groei van 5,8% tot 6,7 miljoen ton, doordat veehouders meer prestatievoeders kopen;
Brutowinst: stijging van 3,0% tot €419,8 miljoen, gedreven door 4,2% autonome groei en inclusief negatief valuta-effect;
Onderliggende EBITDA: stijging van 8,3% tot €101,4 miljoen (10,1% groei bij gelijkblijvende wisselkoersen) door gezonde autonome groei;
Gewone winst per aandeel: toename van 12% tot €0,56, als gevolg van groei netto winst en aandelen inkoopprogramma;
Verbetering werkkapitaal (€50,7 miljoen) ondersteunt kasstroomgeneratie.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers:
"Veehouders kozen in 2017 vaker voor prestatievoeders met meer toegevoegde waarde, om het rendement op het boerenerf te verbeteren. Dit werd mede gedreven doordat de economische omstandigheden voor veehouders beter waren dan in 2016. Wij hebben daardoor meer mengvoer en specialiteiten verkocht wat heeft geresulteerd in een toegenomen brutowinst. In het najaar van 2017 hebben we een nieuw zeugenconcept (NOVA) internationaal gelanceerd, wat goed is aangeslagen. De clusters Nederland en Duitsland/België lieten een duidelijke verbetering van hun resultaten zien. De resultaten van het cluster Verenigd Koninkrijk daalden. Wij werden daar geconfronteerd met uitdagingen in de logistieke dienstverlening en met snel veranderende marktomstandigheden. De genomen maatregelen hebben inmiddels geresulteerd in het op het gewenste niveau brengen van onze service. Onder leiding van de nieuwe COO worden eveneens verdere actieplannen voor de verbetering van de resultaten in dit cluster uitgevoerd.
Naast autonome groei is het doen van overnames een belangrijke pijler in de strategie Horizon 2020. In februari 2018 konden wij de overname van 60% van de aandelen in Tasomix aankondigen, waarmee wij actief worden in de groeiende pluimveesector in Polen. In de komende maanden verwachten wij deze transactie af te kunnen ronden na goedkeuring door de autoriteiten."

Geconsolideerde kerncijfers
In miljoenen euro (tenzij anders vermeld) 2017 2016
Totaal mutatie in % Valuta Acquisitie(5) Autonoom(6)
Volume Total Feed (x 1.000 ton) 9.556,4 9.258,5 3,2% 2,2% 1,0%
Mengvoer 6.727,8 6.359,4 5,8% 3,7% 2,1%
Omzet 2.218,7 2.109,0 5,2% -1,9% 2,9% 4,2%
Brutowinst 419,8 407,4 3,0% -2,1% 0,9% 4,2%
Bedrijfslasten -346,8 -343,5 1,0% -2,2% 0,2% 3,0%
EBITDA(1) 101,6 93,9 8,2% -1,8% 3,7% 6,3%
Onderliggende EBITDA(2) 101,4 93,6 8,3% -1,8% 3,7% 6,4%
Bedrijfsresultaat 74,0 67,8 9,1% -1,5% 4,3% 6,3%
Winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de
Vennootschap
58,6 53,3 9,9%
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 116,6 81,4 43,2%
Onderliggende EBITDA / Brutowinst 24,2% 23,0%
ROACE(3) 24,3% 22,5%
Gewone winst per aandeel (x €1) 0,56 0,50 12,0%

31 december 2017 31 december 2016
Eigen vermogen 409,9 429,0
Solvabiliteit(4) 52,1% 55,3%
(1) EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen en amortisatie.
(2) Onderliggende betekent exclusief incidentele posten.
(3) ROACE betekent onderliggende EBITDA gedeeld door het 12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen; verwezen wordt naar noot 27 van de toelichting op de
jaarrekening 2017.
(4) Solvabiliteit betreft het eigen vermogen gedeeld door balanstotaal.
(5) Betreft het netto effect van acquisities en desinvesteringen
(6) Autonoom is de verandering exclusief acquisitie en desinvesteringen en valuta-effecten.
Algemene opmerking: de percentages worden gepresenteerd op basis van de bedragen afgerond in miljoenen euro. Optellingen kunnen iets afwijken door afrondingen

zie en lees verder op
http://hugin.info/171963/R/2175693/839233.pdf

tijd 09.32
ForFarmers EUR 9,75 +34 ct vol. 75.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL