'CSM-terrein nieuwe mix van wonen en werken'; overeenkomst met provincie over herontwikkeling

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/04/2018 16:40
BREDA - Het voormalige CSM-terrein wordt mogelijk een nieuwe plek waar wonen en werk samenkomen. Dat heeft de gemeente Breda vrijdagmiddag (16/3) bekendgemaakt.
Al geruime tijd is het onduidelijk wat er met het terrein aan de Markkade gaat gebeuren. Op verzoek van en in samenwerking met eigenaar Corbion is een marktverkenning uitgevoerd. Dit om erachter te komen wat realistische plannen zijn met betrekking tot het nieuw te ontwikkelen woonwerklandschap.

De locatie heeft volgens de diverse ondervraagde marktpartijen veel potentie, zeker gezien de goede ligging ten opzichte van het centrum en het station. Een 50-50 mix van wonen en werken wordt geadviseerd, waarbij wat betreft de bedrijvigheid inzetten op vernieuwing en ontmoeting van belang is, aldus wethouder Arbouw in een brief aan de raad.

Daarnaast wordt gekeken hoe het terrein past binnen de omliggende locaties, zoals het Havenkwartier. Een nieuw stadsdeel van Breda wordt hiermee ontwikkeld, met een geheel eigen identiteit. Eigenaar Corbion liet vorig jaar nog weten het terrein zo snel mogelijk te willen verkopen. Uit de brief van Arbouw blijkt dat dit nog steeds het streven is, maar dat de eigenaar het gebied goed wil overdragen aan de stad.

De wethouder benadrukt dat de ontwikkeling ook iets is van lange adem, waarbij ook samenwerking met provincie gezocht is. De Gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant hebben daarvoor onder de noemer ‘Breda Markstad’ een overeenkomst gesloten. Die betreft de herontwikkeling van meerdere gebieden in en rond het centrum van Breda. Doel van de overeenkomst is vorm en inhoud geven 'aan maatschappelijke vraagstukken rond de herontwikkeling van de Bredase centrumlocaties'.

Breda staat voor de opgave om invulling te geven aan een groot aantal herontwikkelingslocaties van in totaal circa 124 hectare, bijna 10 keer de omvang van het Chasse? Park. Het gaat om terrein in het centrum van de stad, waaronder het Havenkwartier en het Corbion-terrein, maar ook de voormalige Koepelgevangenis, een deel van de locatie Seeligkazerne, de transformatie van kantoren aan de Markendaalseweg, het voormalig belastingkantoor en binnenkort de voormalige rechtbank.

"Er liggen veel kansen voor deze gebieden in de directe omgeving van het internationaal treinstation. Het is zaak hier op een zorgvuldige en duurzame manier inhoud aan te geven. Breda ziet deze opgave niet alleen als een stedelijke uitdaging, maar ook als een kans voor de regio en de provincie", aldus de gemeente vrijdagmiddag.

toevoeging red. XEA.nl
't betreft ca. 26 HA groot gebeid van Corbion.

Dit bericht kregen op 23 okt.2017 van Corbion
Naar aanleiding van uw vraag aan wethouder Arbouw over de ontwikkelingen van het CSM-terrein in Breda bericht ik u het volgende:

De gemeente werkt samen met de eigenaar van het CSM-terrein (Corbion) aan een verkenning van de ontwikkelmogelijkheden van het voormalige CSM-terrein. Deze verkenning wordt naar verwachting eind 2017 afgerond. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Bredase gemeenteraad na de zomer te informeren over de resultaten van deze verkenning. Vlak voor de zomer is echter besloten om aanvullend onderzoek te doen, met name waar het gaat om de complexe mobiliteitsopgave. Daarnaast heeft Corbion aangegeven een aantal marktpartijen te willen consulteren om het realiteitsgehalte van diverse ontwikkelscenario’s te kunnen wegen. Deze activiteiten vinden plaats in de maanden september, oktober en november. In december worden de resultaten van de verkenning uitgeschreven en gereed gemaakt voor bespreking in het bestuur en in de stad.
Met vriendelijke groet,

Peter Jeucken
Senior Communicatieadviseur
Gemeente Breda

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
16 apr. EUR 24,62 47.679 343 EUR 24,56 59.453 419 17.35.23
Om 17.32.46 EUR 24,74 zo bewerken ze de prijsvorming.
17 apr. EUR 24,80 54.698 377 EUR 24,82 76.585 438 17.35.09
Om 17.31.48 EUR 24,56 systeemhandel staat voor NIETS!
18 apr. EUR 24,88 40.271 328 EUR 24,88 76.443 415 17.35.13
Ziet U ruim 36.000 sts (= ca, 75% van de daghandel) in de 5 spookminuten en om 17.32.10 EUR 24,50
19 apr. EUR 24,94 56.316 366 EUR 24,90 70.203 423 17.35.17
Om 17.33.54 EUR 24,82
20 april EUR 24,86 39.716 380 EUR 24,84 51.809 468 17.35.21

Systemen spelen ook tegendraads!!
Active as of 17 Apr 2018 17:27 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
6 204 24,80 24,82 875 7
4 1.068 24,78 24,84 678 4
3 1.133 24,76 24,86 1.579 4
3 2.702 24,74 24,88 1.181 3
5 4.490 24,72 24,90 3.956 5
5 1.179 24,70 24,92 3.700 6
2 715 24,68 24,94 793 3
1 644 24,66 24,96 886 1
1 125 24,64 24,98 769 2
1 1.814 24,62 25,00 3.930 4
31 14.074* Total 18.347* 39
* Nu meer verkopen dan kopen, dit bewijst dat systeemhandel een ordinaire/smerige omzetten produceert, die hebben NIETS met normale handel te maken.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
23 apr. EUR 25,06 72.188 644 EUR 25,00 90.432 721 17.35.26
24 apr. EUR 25,18 73.903 508 EUR 25,18 86.759 572 17.35.06
25 apr. EUR 25,14 65.029 527 EUR 25,12 82.704 586 17.35.23
Om 17.32.59 EUR 25,02
26 apr. EUR 25,86 126.735 888 EUR 25,80 161.727 983 17.35.13
ca. 35.000 sts omzet in de 5 spookminuten.
27 apr. EUR 26,46 141.791 993 EUR 26,50 165.924 1.082 17.35.24
Drempels bepalen veel qua prijsvorming, stuwen e/o duwen naar beneden.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL