diversen berichten Antea gr.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/02/2018 18:11
De Meppelerdiepsluis is omgebouwd van keersluis tot schutsluis. De vernieuwde sluis zorgt voor een verbeterde waterkering én voor minder stremmingen voor de scheepvaart. Omdat de keersluis als schutsluis kan worden gebruikt, vindt de scheepvaart nu namelijk ook bij hoge waterstanden doorgang.

Oude situatie keersluis

De oude keersluis had 2×2 deuren en was geïntegreerd gebouwd met de oude brug. Twee puntdeuren (vloeddeuren) richting het westen dienden om bij aanhoudende westenwind het opgestuwde water van het IJsselmeer, via de trechter van het Ketelmeer en het Zwarte Meer, te kunnen keren. En twee puntdeuren (ebdeuren) richting het oosten moesten in tijden van droogte en een laag peil in het IJsselmeer water vanuit oostelijke richting tegenhouden en het peil in het achterland handhaven. De sluis moest zo’n zestien dagen per jaar dicht vanwege hoogwater.

Scheepvaart bij hoge waterstanden

Samen met regionale overheden besloot Rijkswaterstaat de oude keersluis te vervangen door een schutsluis. Hierdoor kan bij hogere waterstanden toch scheepvaartverkeer plaatsvinden en wordt de vaarweg van Amsterdam naar Meppel betrouwbaarder. De sluis moest met minimale hinder voor scheepvaart en wegverkeer worden gebouwd. Dat vroeg om een complexe bouwfasering.

Heropening schutsluis

Na vier jaar werkzaamheden werd de nieuwe Meppelerdiepsluis eind oktober 2017 officieel geopend. Er staan niet alleen een nieuwe sluis en ophaalbrug, maar ook een nieuw bedieningsgebouw, van waaruit naast de sluis, ook bruggen elders in de omgeving op afstand worden bediend. Vanaf nu hoeven schepen bij hoogwater nooit meer te wachten en kunnen grotere schepen de sluis passeren. Hierdoor krijgt het transport over water in het noorden een flinke impuls.

Antea Group verzorgt projectleiding ‘restauratie Domtoren Utrecht’
De gemeente Utrecht is bezig met de voorbereiding van de omvangrijke restauratie van de Domtoren. Voor dit prachtige project zal Antea Group in opdracht van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) de projectleiding gaan verzorgen.

Antea Group is in haar rol van projectleiding verantwoordelijk voor de restauratie van de Domtoren en zal sturing geven aan het ontwerp- en interne projectteam. Daarnaast is Antea Group verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en bewaken van de kaders (financiën, planning, organisatie etc.).

Planning

Het jaar 2018 zal in het teken staan van de voorbereidingen: uitwerking ontwerp en aanbesteding bouwteampartner. Na afronding van de werkzaamheden wordt verwacht dat de restauratie kan starten in 2019.

Deze nieuwe opdracht is een mooi vervolg op de projectleiding van de restauratie van de Cuneratoren in Rhenen, die in 2017 met succes binnen budget en planning is afgerond.

Documentaire Domtoren
In opdracht van de gemeente Utrecht wordt het proces van de restauratie en de voorbereidingen vastgelegd in een documentaire. Dit betekent dat de projectleider alsook andere betrokkenen geregeld worden geïnterviewd en dat overleggen worden gefilmd. Jaarlijks zal er een aflevering van deze documentaire worden getoond.

De zeven grote advies- en ingenieursbureaus Arcardis, Movares, Antea Group, Witteveen+Bos, Fugro, RoyalHaskoningDHV en Sweco hebben op unieke wijze de krachten gebundeld en zich aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

Om dit te bereiken kunnen zogenaamde LCA’s (LevensCyclusAnalyses) worden uitgevoerd op een project of proces. De kwaliteit daarvan staat of valt met de ingebrachte maatregelen. Om de kwaliteit van LCA’s aantoonbaar te verhogen, stelt de Duurzame Leverancier haar complete database met CO2-reductiemiddelen en duurzaamheidstools ter beschikking aan haar 3.500 deelnemers.

De database maakt deel uit van de vernieuwde website. Deze is dinsdag 20 februari 2018 gelanceerd tijdens de bijeenkomst van de Duurzame Leverancier in Utrecht. Voormalig weerman van Meteoconsult Reinier van den Berg onderstreepte als specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid het belang van duurzame oplossingen voor het behoud van onze planeet.

Over de Duurzame Leverancier

De Duurzame Leverancier – een initiatief van Antea Group, Movares, Sweco en Strukton – ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:
•Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
•Database met duurzaamheidstools (D-tool);
•Database met Life Cycle Analyses en CO2 reductiemaatregelen;
•Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
•Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
•Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol;
•Database met CO2-footprints van bedrijven.

Met leveranciers samenwerken aan duurzame projecten.
Nieuwe partners hebben zich aangesloten bij de Duurzame Leverancier. Samen met leveranciers gaan de initiatiefnemers en partners van Duurzame Leverancier er voor om snel en goed aan te tonen dat projecten en processen duurzamer kunnen.

Voor opdrachtgevers is aantoonbare duurzaamheid een must. Deze aantoonbaarheid realiseren, dat is precies wat de Duurzame Leverancier haar leden biedt. Om dit te bereiken worden zogenaamde LCA’s (Levenscyclusanalyses) uitgevoerd op een project of proces. De kwaliteit daarvan staat of valt met ingebrachte maatregelen. Om de kwaliteit van LCA’s aantoonbaar te verhogen, stelt de Duurzame Leverancier haar complete database met CO2-reductiemiddelen ter beschikking aan haar 3.500 leden. De database maakt onderdeel uit van de vernieuwde website.
Vernieuwde website
De vernieuwde website is op 20 februari officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst van de Duurzame Leverancier. Weerman Reinier van den Berg van Meteoconsult zette tijdens deze gelegenheid als specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid uiteenwat het belang van duurzaamheid voor onze planeet is.
Over de Duurzame Leverancier
De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Sweco en Antea Group. Sinds februari van dit jaar zijn ook Arcardis, Witteveen+Bos, Fugro en RoyalHaskoningDHV aangesloten bij dit initiatief.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:
Platform voor bedrijven (en overheden) die duurzaam willen produceren
Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s
Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven
Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie)
Database met CO2-footprints van bedrijven
Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocolBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL