Ackermans & van Haaren sluit het jaar 2017 af met een nettowinst van 302,5 miljoen euro.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/02/2018 07:10
“Ackermans & van Haaren sluit het jaar 2017 af met een nettowinst van 302,5 miljoen euro. Dat is een excellent resultaat,
dat niet alleen 78,3 miljoen euro (+35%) hoger ligt dan vorig jaar, maar ook onze eigen verwachtingen overtreft.
AvH zet versterkt in op de uitbouw van haar kernparticipaties: hun bijdrage tot de groepswinst loopt in 2017 op tot 277,0 miljoen euro (2016: 259,1 miljoen euro, + 7%). Daar komen in totaal voor 37,4 miljoen euro netto-meerwaarden en nietrecurrente
resultaten bovenop, onder meer dankzij de verkoop van onze deelnemingen in Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (AvH 75%) en in Ogeda (AvH 3%) en ons aandeel in een herwaarderingsmeerwaarde bij SIPEF.
Dit resultaat is een duidelijke vertaling van de strategie van AvH, gericht op meer focus op minder deelnemingen, en op een verdere uitbouw van de portefeuille (incl. ‘Growth Capital’) met de nadruk op recurrente bijdrage tot het groepsresultaat.
De sectoren ‘Real Estate & Senior Care’ en ‘Energy & Resources’ vertegenwoordigden in 2017 26% van de bijdrage van deze
kernsectoren tot het groepsresultaat.“
Jan Suykens, CEO - Voorzitter van het executief comité

• DEME evenaart haar goed resultaat van 2016 en CFE bevestigt
met een mooie winstgroei. De teleurstellende resultaten bij A.A.
Van Laere en een minder jaar bij Rent-A-Port verklaren waarom
de bijdrage vanuit ‘Marine Engineering & Contracting‘ daalt in
vergelijking tot vorig jaar.
• ‘Private Banking‘ realiseert een recordjaar. Zowel inzake beheerde
vermogens als op het vlak van nettowinst, bereikt Delen Private
Bank nieuwe recordhoogtes. Ook Bank J.Van Breda & Co slaagt
erin om haar winst licht te verbeteren in een nochtans uitdagende
marktomgeving.
• Alle deelnemingen actief in ‘Real Estate & Senior Care‘ evenaren
of verhogen in 2017 hun resultaat. Met een gezamenlijke
bijdrage van 54,3 miljoen euro tot de groepswinst overtreffen ze
hun sterke prestatie van 2016.
• De winstbijdrage vanuit ‘Energy & Resources‘ verdubbelt bijna,
onder impuls vooral van SIPEF, dat in 2017 flink betere producties
realiseert die - in combinatie met een betere verkoopprijs
voor palmolie - de basis vormen voor een stijgend operationeel
resultaat. De geslaagde uitbreiding van haar plantages gaf ook
aanleiding tot het uitdrukken van een (niet-recurrente) herwaarderingsmeerwaarde, waarin het deel van AvH 19,8 miljoen euro
bedraagt.
• De bijdrage van ‘AvH & Growth Capital‘ tot het groepsresultaat
valt beperkt uit. AvH blijft in 2018 actief uitkijken naar nieuwe
investeringsopportuniteiten.
• AvH verkocht in 2017 haar deelnemingen in Nationale Maatschappij
der Pijpleidingen (AvH 75%), in Ogeda (AvH 3%) en in
Groupe Flo (AvH 23%). Netto meer/minderwaarden leveren per
saldo in 2017 een winst op van 17,6 miljoen euro, tegenover een
aanzienlijk verlies van 26,8 miljoen euro in 2016.
(€ mio) 2017 2016
Marine Engineering & Contracting 90,6 105,2
Private Banking 113,9 98,5
Real Estate & Senior Care 54,3 46,2
Energy & Resources 18,2 9,2
Bijdrage van de kernsectoren 277,0 259,1
Growth Capital -1,3 2,7
AvH & subholdings -10,6 -10,8
Netto meer/minwaarden en
waardeverminderingen 17,6 -26,8
Resultaat voor herwaarderingsmeerwaarden
282,7 224,2
Herwaarderingsmeerwaarden 19,8 -
Geconsolideerd nettoresultaat 302,5 224,2

Dividend
De raad van bestuur stelt aan de gewone algemene vergadering
van 28 mei 2018 voor om het dividend per aandeel te verhogen tot
2,20 euro, een stijging met 8% ten opzichte van het dividend van
2,04 euro dat werd uitgekeerd in 2017. Dit voorstel komt neer op
een totale uitkering van 73,7 miljoen euro.

Vooruitzichten 2018
De raad van bestuur is van mening dat de kernparticipaties van
Ackermans & van Haaren goed gepositioneerd zijn voor het jaar
2018:
• Het sterke orderboek van DEME vormt de basis voor een verdere
groei van de omzet;
• Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co zijn het jaar 2018
gestart met beheerde vermogens op recordniveau;
• Alle bedrijven uit ‘Real Estate & Senior Care’ zijn goed geplaatst
om in hun respectievelijke activiteit opnieuw succesvol te zijn in
2018;
• De investeringen van SIPEF in de uitbreiding van haar plantages
zouden moeten leiden tot een verdere stijging van de totale palmolieproductie.


zie en lees meer op
http://hugin.info/134311/R/2172040/837087.pdf

tijd 09.59
De Bel 20 3.993,18 -16,99 -0,42% Ackermans & van Haaren EUR 148,50 +30ct vol. 7.316Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL