Solvay, FINANCIEEL VERSLAG 4DE KWARTAAL & JAAR 2017.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/02/2018 08:13
- Sterke organische volumegroei droeg bij aan de 7.5% onderliggende EBITDA-stijging voor het jaar 2017
- Onderliggende EPS van voortgezette activiteiten steeg 26% in 2017
- Aanhoudende kasstroomgeneratie van € 871 miljoen in 2017, met 19% groei in voortgezette activiteiten
- Dividendaanbeveling van € 3.60 per aandeel voor het jaar, 4.3% hoger

Resultaten vierde kwartaal 2017
De netto-omzet groeide 2% tot € 2,5 mld ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016, waarbij de sterke volumestijging van 8% deels werd goedgemaakt door de negatieve wisselkoerseffecten op de conversie.
De onderliggende EBITDA groeide 2,8% tot € 494 mln. Op basis van een constante perimeter en de conversie van vreemde valuta steeg de onderliggende EBITDA 9,4%, waarbij de volumegroei in elk operationeel segment ruimschoots compenseerde voor kostenstijgingen. De negatieve wisselkoersen hadden een effect van -5% op de conversie. De onderliggende EBITDA-marge bereikte 20%, hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2016.
? Advanced Materials kwam uit op € 260 mln, stabiel tegenover een sterk kwartaal vorig jaar, met volumegroei in de automobiel-, ruimtevaart- en elektronicasector gecorrigeerd voor wisselkoersen;
? Advanced Formulations kwam uit op € 138 mln, een stijging van 11% op jaarbasis, voornamelijk dankzij sterke volumegroei in schalie-olie en gas;
? Performance Chemicals was € 170 mln, ongewijzigd op jaarbasis, waarbij de volumegroei in natriumcarbonaat en peroxide grotendeels wegviel door hogere energiekosten.
De vrije kasstroom bedroeg € 388 mln voor het vierde kwartaal, waarvan € 336 mln uit voortgezette activiteiten, € 13 mln hoger dan vorig jaar.

Resultaten jaar 2017
De netto-omzet groeide 6% tot € 10.1 mld, dankzij 8% hogere volumes.
De onderliggende EBITDA groeide 7,5% tot € 2 230 mln. Exclusief vreemde valutaconversie en perimetereffecten groeide de EBITDA 10%. Deze toename werd gestuwd door 16% hogere volumes, die ruimschoots compenseerden voor de stijging van vaste kosten met -7% en hogere grondstof- en energieprijzen. Het resultaat omvat bovendien het eenmalige synergievoordeel van € 38 mln in de voormalige Cytec-activiteiten. De EBITDA-marge voor het jaar bleef gehandhaafd op 22%.
? Advanced Materials kwam uit op € 1 202 mln, een stijging van 8%, voornamelijk vanwege de groeiende vraag naar hoogwaardige polymeren in auto’s en smart devices, terwijl de verkoop van composieten aan de lunchtvaartindustrie slechts lichtjes toenam aan het einde van het jaar;
? Advanced Formulations kwam uit op € 524 mln, een stijging van 8%, voornamelijk ondersteund door het herstel van de schalie-olie- en gasmarkt in Noord-Amerika;
? Performance Chemicals kwam uit op € 749 mln, een stijging van 4%, vanwege de sterke vraag naar natriumcarbonaat, maar deels tenietgedaan door negatieve nettoprijzen.
De winst per aandeel [1] op IFRS-basis steeg naar € 10,27 van € 6,01 in 2016. Op onderliggende basis groeide deze 26% naar € 7,59 uit voortgezette activiteiten, dankzij een EBIT-groei van 9%, lagere financiële lasten en de positieve gevolgen van een lager onderliggend belastingtarief.
De vrije kasstroom nam toe met 19% tot € 871 mln, inclusief € 782 mln uit voortgezette activiteiten. Dit weerspiegelt de hogere EBITDA en kapitaaldiscipline, die de kasstroomconversie verbeterden. Gecombineerd met een netto-opbrengst van € 875 mln uit fusies en overnames, verminderde dit de onderliggende nettoschuld [2] tot € -5,3 mld van € -6,6 mld aan het begin van 2017.
CFROI steeg naar 6,9%, van 6,3% in 2016 op een niet-geherformuleerde basis, als gevolg van de volumegroei, terwijl de kapitaaldiscipline werd gehandhaafd.

2018 Outlook [3]
Bij constante perimeter en ten opzichte van de gemiddelde wisselkoersniveaus in 2017 verwacht Solvay dat de onderliggende EBITDA over het volledige jaar organisch zal groeien met 5% tot 7%.
? Advanced Materials zal naar verwacht een dubbelcijferige groei laten zien, dankzij een verbreding van de vraag in de belangrijkste eindmarkten, zoals de lucht- en ruimtevaart, automobielsector, elektronica, batterijen en gezondheidszorg, en ondersteund door operationele uitmuntendheid;
? Advanced Formulations zal naar verwacht groeien met een hoog enkelvoudig cijfer, aangedreven door de stijgende vraag in de mijnbouw, enkele verdere verbeteringen in de olie en gasmarkten, en positieve nettoprijzen;
? Performance Chemicals zal naar verwacht een winsdaling van ongeveer € -50 mln laten zien, waarbij de huidige hogere energieprijzen zullen wegen op de natriumcarbonaatmarges, maar deels gecompenseerd zullen worden door uitmuntendheidsinitiatieven en groei in peroxide.
Ongeacht de verwachte onderliggende organische EBITDA-groei van 5 tot 7%, begint 2018 met tegenwinden in de wisselkoersen. Ervan uitgaande dat de huidige wisselkoersniveaus dit jaar aan zullen houden, zal de gerapporteerde onderliggende EBITDA ook worden beïnvloed door de gevolgen van vreemde valutaconversies van ongeveer € -125 mln en door de perimetereffecten van kleine desinvesteringen ter waarde van ongeveer € -30 mln.
Samen met de bovengenoemde perimeter- en wisselkoerselementen zal de vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting hoger zijn dan de € 782 mln in 2017. De geoptimaliseerde schuldenstructuur zal de netto-contante financiële betalingen met meer dan € 100 mln verminderen.
[1] Winst per aandeel, basisberekening. [3] De uitgebreide versie van de vooruitzichten voor 2018 is te vinden op pagina 23.
[2] Onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, geboekt als eigen vermogen onder IFRS.

zie en lees meer op
https://www.solvay.com/nl/binaries/q417-pr-nl-333883.pdf

tijd 09.59
De Bel 20 3.993,18 -16,99 -0,42% Solvay EUR 114,15 -3,10 vol. 102.477Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL