Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 13/04/2018 17:48
De Gewone en de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV zullen doorgaan op woensdag 16 mei 2018 om 14u30 in het Nationaal Theater, Emile Jacqmainlaan 111-115 te 1000 Brussel.

Aangezien het vereiste quorum voor de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2018 niet werd bereikt, zullen zowel de Gewone als de Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018.

De volgende documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn beschikbaar op de website van Ageas, www.ageas.com:

de oproeping, samen met de agenda;
een model van volmacht;
de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 559 en
artikel 604 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen;
het verslag van de commissaris over de staat van de activa en passiva in overeenstemming met artikel 559 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

Aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergaderingen en zullen enkel kunnen stemmen als ze op de Registratiedatum de aandelen bezitten voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergaderingen.

Deze Registratiedatum is vastgesteld op 2 mei 2018 om middernacht (CET). Aandeelhouders die aan de Vergaderingen wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op 10 mei 2018 bekend te maken.

Vragen over deze Vergaderingen kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.comBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL